Το Σχολείο μας

1Α

Γιορτή Λήξης 2016-17

Α 0
Εκτύπωση

Τα "Ξύλινα Βαρέλια"

on .

ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 0

Συνεχίσαμε με τη δημιουργία τα «Ξύλινα Βαρέλια». Δείτε τις εικόνες!!!

ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 1 ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 2

 ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 3 ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 4

ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 5 ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 8

ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 6 ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 7

ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 9 ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 10