Το Σχολείο μας

Γιορτή Λήξης 2016-17

   Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις εργασίες όλων των Τάξεων του Σχολείου μας που πραγματοποιήθηκαν κατά το Σχολικό Έτος: 2014 - 2015.