Το Σχολείο μας

1Α

Γιορτή Λήξης 2016-17

Α 0

  Μπορείτε  να επιλέξετε από το Κύριο Μενού Δραστηριότητες ή από παρακάτω την κατηγορία της δραστηριότητας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε.

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς

Εορτές

Αθλητικές

Εκπαιδευτικές - Παιδαγωγικές

Εκδρομές - Διάφορες 0

Λήξη Σχολικύ Έτους