Το Σχολείο μας

1Α

Γιορτή Λήξης 2016-17

Α 0
Εκτύπωση

Τα "Κρεμαστά λάστιχα"

on .

ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 00 

   Με αφορμή το Διεθνές Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας προχωρήσαμε στη δημιουργία τα «Κρεμαστά Λάστιχα». Οι εικόνες τα λένε όλα!!!

 ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 1 ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 2

ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 3 ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 4

ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 6 ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 8

ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 9 ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 10

ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 11 ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 12

ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 7 ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 13