Το Σχολείο μας

1Α

Γιορτή Λήξης 2016-17

Α 0
Εκτύπωση

Επίσκεψη καρδιολόγου στο σχολείο

on .

   1-Επίσκεψη καρδιολόγου

   Η επίσκεψη του καρδιολόγου Νίκου Χρυσομάλλη είχε ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.

   Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, παράλληλα με την ολοκλήρωση της σχετικής με το κυκλοφορικό σύστημα ενότητας, να ενημερωθούν και να θέσουν ερωτήματα γύρω από θέματα λειτουργίας της καρδιάς, των παθήσεών της και των τρόπων πρόληψης διαφόρων νόσων της.

2-Επίσκεψη καρδιολόγου 4-Επίσκεψη καρδιολόγου

   Η ΣΤ' τάξη ευχαριστεί θερμά τον κ. Χρυσομάλλη για την ανταπόκριση στην πρόσκληση που του έκανε.