Το Σχολείο μας

1Α

Γιορτή Λήξης 2016-17

Α 0
Εκτύπωση

Επίσκεψη του 2ου Δημ. Σχολείου Ιστιαίας

on .

 0-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας

   Την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 δεχτήκαμε στο σχολείο μας επίσκεψη από τους μαθητές των  Δ΄ &  ΣΤ΄ τάξεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας.

1-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας 2-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας

4-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας 5-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας

   Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» το οποίο εκπονείται και από τις δυο σχολικές μονάδες. Ακολούθησε ξενάγηση και ενημέρωση για τις δράσεις μας, καθώς και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

6-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας 7-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας

8-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας 9-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας

   Κεράσαμε στους μικρούς μαθητές και εκπαιδευτικούς σπιτικό κέικ, χυμούς, καφέ  και δεχτήκαμε τα δώρα τους.

10-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας 11-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας

12-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας 3-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας

13-Επίσκεψη του 2ου Δημ.Σχολείου Ιστιαίας